سیانید سدیم چیست؟ یکی از نمک های شناخته شده ی سیانور با تعداد مساوی کاتیون های Na و آنیون های CN است.این ماده یک ترکیب معدنی بسیار سمی است که به طور گسترده در صنایع شیمیایی و معدن به خصوص استخراج طلا مورد استفاده قرار می گیرد.

واردات و قیمت سیانید سدیم چینی

این محصول به صورت پروفرمایی با تضمین کیفیت مطابق با آنالیز ارائه شده از چین وارد شده و به صورت عمده به فروش میرسد

واکنش های سیانید سدیم

گاز HCN می تواند در نتیجه ی واکنش این ماده با اسید ها نیز حاصل گردد:

NaCN H2SO4 → HCN NaHSO4

سمیت سیانید سدیم را می توان با واکنش با هیدروژن پراکسید کاهش داد. در طی این واکنش سدیم سیانات به دست می آید که ترکیبی با سمیتی بسیار کمتر نسبت به NaCN به شمار می رود:

NaCN H2O2 → NaOCN H2O

روش تولید سیانید سدیم

این محصول از واکنش میان هیدروژن سیانید و سدیم هیدروکسید به دست می آید. واکنش تولید آن در زیر نشان داده شده است:

HCN NaOH → NaCN H2O

این ماده از  حرارت دادن ترکیبات حاوی مشتقات آهن II و III که با سدیم کربنات تولید شد .بعد از حرارت دهی و  خنک شدن مخلوط این ماده با الکل استخراج شد .اولین بار این روش در سال 1843 توسط برادران راجرز استفاده شد .

واکنش های سیانید سدیم

گاز HCN می تواند در نتیجه ی واکنش این ماده با اسید ها نیز حاصل گردد:

NaCN H2SO4 → HCN NaHSO4

سمیت سیانید سدیم را می توان با واکنش با هیدروژن پراکسید کاهش داد. در طی این واکنش سدیم سیانات به دست می آید که ترکیبی با سمیتی بسیار کمتر نسبت به NaCN به شمار می رود:

NaCN H2O2 → NaOCN H2O

روش تولید سیانید سدیم

این محصول از واکنش میان هیدروژن سیانید و سدیم هیدروکسید به دست می آید. واکنش تولید آن در زیر نشان داده شده است:

HCN NaOH → NaCN H2O

این ماده از  حرارت دادن ترکیبات حاوی مشتقات آهن II و III که با سدیم کربنات تولید شد .بعد از حرارت دهی و  خنک شدن مخلوط این ماده با الکل استخراج شد .اولین بار این روش در سال 1843 توسط برادران راجرز استفاده شد .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *