پنبه

معرفی الیاف پنبه پنبه جز الیاف سلولزی بوده و از گلوکز ساخته شده است. در پنبه مقداری وکس، پکتین، پکتوز، ... ادامه مطلب