انتقادات و پیشنهادات

شرکت تجارت گستران خوارزمی در راستای دستیابی به نظرات ارزشمند کارکنان و مراجعین محترم در نظر دارد جهت بهبود و اصلاح فرآیندهای جاری و همچنین تقویت روحیه مشارکت عمومی ،نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها را ابلاغ نماید.

لذا خواهشمندیم از طریق فرم مربوطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید تا در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی نمائیم. 
فرم پیشنهادات و انتقادات